Пердета и композиции за спалня
Несъмнено спалнята е тази, която обзавеждаме с по-засилен усет за разкош, което се проявява както във формите, дизайна на мебели, текстил и аксесоари , така и по отношение на използваните материали, подбора на цветове и десени, и техните съчетания. Пердета и прозоречни текстилни композиции за спалня са най-благодатната провокация за този вид дизайн, тъй като там може да се работи с изключително многообразие от материали, цветове и десени, като умелото им съчетание би могло наистина да сътвори един уникален, за конкретното интериорно композиране, резултат. Ние, в Агалина Естетика, работим именно за това – съобразявайки споделените представи и очаквания на клиента с вече заложените дадености в помещението, предвиждайки функционалността, да предложим подходящите материали, удачно моделиране и прецизно изпълнение по отношение на кроене и шев, на нашите модели. Първа необходимост за спалнята е да бъде осуетена видимостта през прозорците вечер, както и затъмняване помещението денем. Ако изберем да възложим тези функции на завесите, бихме могли да избираме материали с различна плътност, цветове и десени. Безспорно 100% непропускливост на светлина притежава т.н. „блек аут” – полиестерен текстил, с варианти от цветове, в който задължително е втъкана нишка черен полиестер. Често избора на клиентите е „блек аут” да бъде окачен на втори план - зад пердето, в минимален набор, и когато се спусне вечер над прозорците се превръща в стабилна цветова основа за самото перде. Така може да се постъпи и с други видове едноцветни завеси , като тафта, софт, плюш. Този подход все по-често се прилага напоследък, тъй като пердето по своите модел, ефирност, десен и др. е все по-атрактивна гледка и хората не желаят да се лишат естетически от него вечер – точно когато заблестява в цялата си красота под светлините на все по-художественото осветление, което се налага в съвременния интериор. При класическото решение за композиране на завеси и пердета – съответно на 1-ви и 2-ри план, текстилният материал на завесите, с неговите десен и цветови варианти, би могъл да се използва при решенията на постелъчната декоративна композиция – шалте, кувертюра, декоративни шалове, пана и възглавници.


« назад